World Animal

Hjælp os med at beskytte grisene

Vi arbejder for at sikre bedre forhold for grise og andre landbrugsdyr. Dyrene skal have mere plads og naturligt lys, flere muligheder for at udføre naturlig adfærd, og søer skal ikke være fikseres i trange bure eller farebøjler, men have mulighed for at tage sig naturligt af deres pattegrise.


Vær med til at hjælpe grise og mange andre dyr over hele verden: 

For hver solgt 100,00 kr. går der 5,00 kr. til dyrene.

Tekst og billed er taget fra: 

World Animal Protection hjemmeside

AA-Aloevera støtter World Animal

For hver 100,00 kr. støtter vi med 5,00 kr.

Foto - billeder - og noget tekst er taget fra World Animal hjemmeside. Og vi har fået lov til det.

Med Venlig Hilsen

Anders